Повідомлення

[13.12.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Повідомлення про зміну посадових осіб емітента'
[29.11.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Про зміну складу посадових осіб'
[13.11.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Рішення акціонера про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "Джей Ті інтернешнл Україна" за 2019 рік'
[18.10.2019] Інформаційне оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»
[03.10.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Наказ про затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна"'
[03.10.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна"'
[20.06.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Надання згоди на вчинення значних правочинів'
[20.06.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Про надання згоди на вчинення значного правочину'
[18.06.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Статут товариства в редакції 13.06.2019'
[29.04.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Річний звіт за 2018 рік'
[29.04.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Примітки до фінансової звітності за 2018 рік'
[29.04.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Фінансова звітність за 2018 рік'
[29.04.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Звіт керівництва (звіт про управління)'
[29.04.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Аудиторський висновок за 2018 рік'
[26.04.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Надання згоди на вчинення значних правочинів'
[26.04.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Надання згоди на вчинення значних правочинів'
[26.04.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Надання згоди на вчинення значних правочинів'
[07.06.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Політика ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» в галузі якості, охорони навколишнього середовища, здоров'я та безпеки праці і енергетичного менеджменту'
[25.05.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства'
[27.04.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, дата вчинення дії - 26.04.18 р.'

Початок Попер. 1 2 3 4 Наст. Кінець