Повідомлення

Інформаційне оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»

[18.10.2019]


Публічне акціонерне товариство «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА» (далі – Товариство), місцезнаходження: 39605, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 1905 року, буд. 19, код ЄДРПОУ 14372142,  оголошує про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА» за 2019 рік (далі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються та можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також  умовам Тендерної документації (за посиланням:http://jtiu.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=29 ).


Процедури проведення Конкурсу викладені в Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного Товариства (надалі – Порядок) (за посиланням http://jtiu.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=1 ).

 

Завданням та предметом є перевірка суб'єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів аудиту фінансової звітності Товариства, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за 2019 р., включаючи стислий опис суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.

 

Конкурсні пропозиції подаються учасниками особисто або надсилаються у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору аудиторів» або надсилаються в електронному вигляді на електронну пошту Maryna.Mamko@jti.com з темою «На конкурс з відбору аудиторів». У конверті/електронному листі мають міститися конкурсна пропозиція та підтвердні документи з їх описом.

Вимоги до конкурсної пропозиції та підтверджуючих документів містяться у Розділі IІ Порядку та Тендерній документації.

 

Дата та час початку подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами: 00:00 год. 21.10.2019 року.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами: до 00:00 год. 25.10.2019 року.

Конкурсні пропозиції, що надійшли після зазначеного строку або подані не у повному обсязі чи з порушенням умов конкурсної документації не приймаються до розгляду.

Перевірка, розгляд, оцінка та аналіз конкурсних пропозицій відбудеться: о 17:00 год. 30.10.2019 року.

 

Дата закінчення надання послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства: не пізніше 31.03.2019 р.

 

Критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності визначені в Розділі II Порядку.

 

 

Контактна інформація:

ПАТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛУКРАЇНА»

Адреса: 39605, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 1905 року, 19

Електронна пошта: Maryna.Mamko@jti.com

Тел.:  (0536) 79-76-00.

 

Аудиторський комітет ПАТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»

Адреса: 39605, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 1905 року, 19

Тел.:  (0536) 79-76-00

 

Назад