Повідомлення

[12.04.2014] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Повідомлення про внесення змін до порядку денного загальних зборів акціонерів'
[21.03.2014] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів'
[08.05.2013] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'
[30.04.2013] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Фінансова звітність за 2012 рік'
[30.04.2013] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік '
[30.04.2013] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік'
[23.04.2013] Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
[19.03.2013] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів'
[04.02.2013] Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
[04.05.2012] Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
[17.04.2012] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік'
[17.04.2012] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів'
[17.04.2012] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Положення про Ревізійну комісію ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" '
[17.04.2012] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Положення про Дирекцію ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна"'
[17.04.2012] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Положення про Наглядову раду ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна"'
[17.04.2012] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна"'
[17.04.2012] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Статут ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна"'
[05.04.2012] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" створює веб-сайт Товариства

Початок Попер. 1 2 3 4 Наст. Кінець