Повідомлення

[25.04.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Звіт незалежного аудитора за 2017 рік'
[25.04.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Фінансовий звіт за 2017 рік'
[25.04.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Примітки до фінансової звітності за 2017 рік'
[21.03.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Публічна безвідклична вимога про придбання акцій'
[27.02.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Повідомлення про наміри скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»'
[30.01.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Календарний план розміщення документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства (крім особливої інформації)'
[04.05.2017] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Протокол річних загальних зборів 25.04.2017 р.'
[04.05.2017] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Підсумки голосування на річних загальних зборах 25.04.2017 р'
[28.04.2017] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Звіт незалежного аудитора за 2016 рік'
[27.04.2017] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - 25.04.2017 р.'
[27.04.2017] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, дата вчинення дії - 25.04.2017 р.'
[27.04.2017] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата вчинення дії - 25.04.2017 р.'
[27.04.2017] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата вчинення дії - 25.04.2017 р.'
[23.03.2017] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Повідомлення про проведення річних загальних зборів 25.04.2017 р.'
[27.04.2016] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата вчинення дії - 21.04.2016 р.'
[21.04.2016] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Положення про Ревізійну комісію'
[21.04.2016] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Положення про Наглядову раду'
[21.04.2016] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Положення про загальні збори акціонерів'
[21.04.2016] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Положення про Генерального директора'
[21.03.2016] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів 21.04.2016 р.'

Початок Попер. 1 2 3 4 5 Наст. Кінець