Повідомлення

[04.05.2017] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Протокол річних загальних зборів 25.04.2017 р.'
[28.04.2017] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Звіт незалежного аудитора за 2016 рік'
[27.04.2017] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата вчинення дії - 25.04.2017 р.'
[27.04.2017] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата вчинення дії - 25.04.2017 р.'
[27.04.2017] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, дата вчинення дії - 25.04.2017 р.'
[27.04.2017] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - 25.04.2017 р.'
[23.03.2017] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Повідомлення про проведення річних загальних зборів 25.04.2017 р.'
[27.04.2016] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата вчинення дії - 21.04.2016 р.'
[21.04.2016] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Положення про загальні збори акціонерів'
[21.04.2016] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Положення про Ревізійну комісію'
[21.04.2016] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Положення про Генерального директора'
[21.04.2016] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Положення про Наглядову раду'
[21.03.2016] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів 21.04.2016 р.'
[30.04.2015] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Фінансова звітність за 2014 рік'
[30.04.2015] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Річна інформація емітента за 2014 рік'
[30.04.2015] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Виправлена особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 23.04.2015 р.'
[30.04.2015] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Аудиторський висновок за 2014 рік'
[25.04.2015] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб від 23.04.2015 р.'
[02.04.2015] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб від 31.03.2015 р.'
[29.04.2014] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік'

Початок Попер. 1 2 3 4 Наст. Кінець