Повідомлення

[29.04.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Примітки до фінансової звітності за 2018 рік'
[29.04.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Аудиторський висновок за 2018 рік'
[29.04.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Фінансова звітність за 2018 рік'
[29.04.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Річний звіт за 2018 рік'
[26.04.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Надання згоди на вчинення значних правочинів'
[26.04.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Надання згоди на вчинення значних правочинів'
[26.04.2019] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Надання згоди на вчинення значних правочинів'
[07.06.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Політика ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» в галузі якості, охорони навколишнього середовища, здоров'я та безпеки праці і енергетичного менеджменту'
[25.05.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства'
[27.04.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, дата вчинення дії - 26.04.18 р.'
[27.04.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, дата вчинення дії -26.04.18 р.'
[27.04.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Повідомлення про зміну складу посадових осіб. Дата вчинення дії - 26.04.18 р. '
[25.04.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Звіт незалежного аудитора за 2017 рік'
[25.04.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Річний звіт за 2017 рік'
[25.04.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Фінансовий звіт за 2017 рік'
[25.04.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Примітки до фінансової звітності за 2017 рік'
[21.03.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Публічна безвідклична вимога про придбання акцій'
[27.02.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Повідомлення про наміри скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»'
[30.01.2018] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Календарний план розміщення документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства (крім особливої інформації)'
[04.05.2017] ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" додає документ 'Підсумки голосування на річних загальних зборах 25.04.2017 р'

Початок Попер. 1 2 3 4 Наст. Кінець